top of page

Swedbank Otsib Ärianalüütikut Ettevõtete Pangadusse (üle Eesti)

Kas Sulle pakub huvi, kuidas sünnivad parimad finantslahendused suurtele Eesti ettevõtetele ja olla ise üks nende pakkumiste loojatest?


Üheskoos meiega saad:

 • osaleda ja kaasa rääkida Eesti suurimate ettevõtete finantseerimisprotsessis;

 • analüüsida panga ettevõtetest klientide ärimudeleid, majandustulemusi ja finantseerimistaotlusi;

 • toetada kliendihaldureid finantseerimisprojektide ettevalmistamisel, koostamisel ja kaitsmisel panga erinevates, kõrgetasemelistes krediidikomiteedes;

 • teha tihedat koostööd nii erinevate majasiseste kui ka väliste osapooltega, olles partneriks sektori juhtivatele ettevõtetele.


Oled rollis edukas, kui Sul on:

 • hea arusaam Eesti ettevõtlusmaastikust ning huvi teadmiste täiendamiseks;

 • vilumus orienteeruda ettevõtete finantsandmetes, arusaam ettevõtte rahanduse kontseptsioonidest ning oskus näha numbrite taga suurt pilti ja teha järeldusi;

 • vilumus MS Excel kasutamisel, koostamaks finantsprognoose ning analüüsimaks erinevaid majandusharusid;

 • oskus kirjeldada ja visualiseerida analüüsi tulemusi ning presenteeridaneid lihtsalt ja struktureeritult;

 • ladusad eneseväljendus- ning koostööoskused – tead, kuidas lahendada probleeme, oled iseseisev ja initsiatiivikas;

 • oskus edukalt ajakriitilistes olukordades töötada;

 • väga heal tasemel eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui ka kirjas;

 • kõrgharidus (soovitatavalt finants- või majandusvaldkonnas);

 • kasuks tuleb varasem kogemus panganduses või kokkupuude finants- ja/või kinnisvaraanalüüsiga.

Ootame Sinu kandideerimisavaldust hiljemalt 21.11.2022.


KANDIDEERI JA LEIA ROHKEM INFOT SIIT:

https://jobs.estonia.swedbank.com/jobs/12235-arianaluutik-ettevotete-panganduses?promotion=8504-trackable-share-link-ebsbottom of page