Swedbank Otsib Ärianalüütikut Ettevõtete Pangadusse (üle Eesti)

Kas Sulle pakub huvi, kuidas sünnivad parimad finantslahendused suurtele Eesti ettevõtetele ja olla ise üks nende pakkumiste loojatest?


Üheskoos meiega saad:

 • osaleda ja kaasa rääkida Eesti suurimate ettevõtete finantseerimisprotsessis;

 • analüüsida panga ettevõtetest klientide ärimudeleid, majandustulemusi ja finantseerimistaotlusi;

 • toetada kliendihaldureid finantseerimisprojektide ettevalmistamisel, koostamisel ja kaitsmisel panga erinevates, kõrgetasemelistes krediidikomiteedes;

 • teha tihedat koostööd nii erinevate majasiseste kui ka väliste osapooltega, olles partneriks sektori juhtivatele ettevõtetele.


Oled rollis edukas, kui Sul on:

 • hea arusaam Eesti ettevõtlusmaastikust ning huvi teadmiste täiendamiseks;

 • vilumus orienteeruda ettevõtete finantsandmetes, arusaam ettevõtte rahanduse kontseptsioonidest ning oskus näha numbrite taga suurt pilti ja teha järeldusi;

 • vilumus MS Excel kasutamisel, koostamaks finantsprognoose ning analüüsimaks erinevaid majandusharusid;

 • oskus kirjeldada ja visualiseerida analüüsi tulemusi ning presenteeridaneid lihtsalt ja struktureeritult;

 • ladusad eneseväljendus- ning koostööoskused – tead, kuidas lahendada probleeme, oled iseseisev ja initsiatiivikas;

 • oskus edukalt ajakriitilistes olukordades töötada;

 • väga heal tasemel eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui ka kirjas;

 • kõrgharidus (soovitatavalt finants- või majandusvaldkonnas);

 • kasuks tuleb varasem kogemus panganduses või kokkupuude finants- ja/või kinnisvaraanalüüsiga.

Ootame Sinu kandideerimisavaldust hiljemalt 21.11.2022.


KANDIDEERI JA LEIA ROHKEM INFOT SIIT:

https://jobs.estonia.swedbank.com/jobs/12235-arianaluutik-ettevotete-panganduses?promotion=8504-trackable-share-link-ebs